BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 27 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
KONTROLE


 

 

REJESTR KONTROLI

 

 

 

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA

DATA KONTROLI

PRZEDMIOT KONTROLI

ZALECENIA

URZĄD MIASTA CHORZÓW

19.10.2009

Stosowanie procedur kontroli finansowej w zakresie 5% wydatków

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

22.04.2010

Ocena realizacji programu „Czysta przestrzeń wokół nas”

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

10.05.2010

Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Urzędowa kontrola kompleksowa bloku żywieniowego.

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

05.08.2010

Ocena stanu sanitarnego piaskownicy.

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

07.02.2011

Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Ocena dostosowania wzrostu dzieci do mebli przedszkolnych. Urzędowa kontrola bloku żywieniowego.

Bez zaleceń.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

13.05.2011

Stan techniczny, BHP

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

13.07.2011

Ocena stanu sanitarnego piaskownicy na działce przedszkola.

Bez zaleceń.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

24.11.2011

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

27.02.2012

Ocena stopnia realizacji programu przedszkolnego edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze  wokół nas”

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

25.04.2012

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

19.06.2012

Urzędowa kontrola bloku żywieniowego. Ocena stanu sanitarnego przedszkolnej piaskownicy

Bez zaleceń.

KURATORIUM OŚWIATY

06.11.2012

Kontrola prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego.

Zaleca się dokonanie zmian w zakresie liczby dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym zgodnie z § 5 ust. 2-5 załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

URZĄD MIASTA CHORZÓW

17.12.2012

Aktualność i kompletność BIP w jednostce miejskiej

Umieszczenia na stronie BIP jednostki następujących informacji publicznych o:

a)   statusie prawnym jednostki

b)  trybie działania jednostki.

INSPEKCJA SANITARNA

13.03.2013

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

15.03.2013

Urzędowa kontrola stanu bloku żywieniowego

1)      Doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego zniszczone posadzki.

2)      Wymienić zniszczona glazurę ścienną.

3)      Zapewnić skuteczna wentylację.

4)      Doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego i czystości ściany i sufity

5)      Naprawić lub wymienić na nowe meble kuchenne wraz z powierzchniami produkcyjnymi

6)      Grzejniki centralnego ogrzewania  odnowić tak, by były łatwe do utrzymania w czystości.

INSPEKCJA SANITARNA

26.06.2013

Ocena stanu sanitarnego piaskownicy na działce przedszkolnej.

Bez zaleceń.

INSPEKCJA SANITARNA

23.10.2013

Kontrola sanitarna w zakresie poboru próbek wody do badań laboratoryjnych

Bez zaleceń

URZĄD MIASTA CHORZÓW

02.12.2013

06.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

16.12.2013

1) Prawidłowość wyliczenia i terminowość wypłaty nagród jubileuszowych i dodatku z tytułu wysługi lat , posiadanie aktualnego zakresu  czynności i badań okresowych oraz szkolenia BHP, a także na prawidłowość prowadzenia teczek akt osobowych pracowników

2) Wypłata dodatku z tytułu godzin nadliczbowych dla pracowników administracji i obsługi.

3) Wydatki jednostki w roku 2011 i 2012

4) Prawidłowość gospodarowania pomieszczeniami i mieniem jednostki (kontrola zawartych umów najmu zgodnie z decyzja o trwałym zarządzie)

5)Świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXIII/394/08 z dnia 29.05.2008 roku.

1) Podjęcie działań zmierzających do zwrotu przez pracownika kwoty różnicy pomiędzy wypłacona różnicą jubileuszowa a należną, z uwzględnieniem art. 91 § 1 kodeksu pracy

2) Zwiększenie nadzoru w zakresie ustalania i wypłacania nagród jubileuszowych, w celu zapobieżenia przypadkom nieterminowego ich wypłacania oraz ustalania nieprawidłowej wysokości

3) Skorygowanie dodatku za wysługę lat jednemu pracownikowi do  poziomu wynikającego ze stażu pracy, a dodatkowo nadpłatę dodatku z tytułu wysługi lat za wszystkie okresy, których dodatek ten był wypłacany w zaniżonej wysokości.

KURATORIUM OŚWIATY

10.12.2013

Pozyskanie informacji w zakresie ustalenia cząstkowej oceny pracy dyrektora przedszkola.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

17.02.2014

Kontrola sanitarna w zakresie poboru próbek wody do badań laboratoryjnych.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

20.03.2014

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

21.03.2014

Urzędowa kontrola stanu bloku żywieniowego.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

17.06.2014

Ocena stanu piaskownicy.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

08.09.2014

Kontrola sprawdzająca 15.03.2013.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

17.11.2014

Kontrola sanitarna w zakresie poboru próbek wody do badań laboratoryjnych.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

04.03.2015

Kontrola czystości pomieszczeń przedszkolnych.

Sprawdzenie stanu magazynu żywności.

Przegląd placu zabaw kontrola czystości.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

05.03.2015

Kontrola „Upoważnień do odbioru dzieci”.

Sprawdzenie księgi inwentarzowej i aktualnych wpisów.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

06.03.2015

09.03.2015

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Urzędowa kontrola kuchni przedszkolnej.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

 

16.03.2015

 

Kontrola sanitarna poboru próbek wody do badań laboratoryjnych.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

16.06.2015

Kontrola czystości pomieszczeń przedszkolnych oraz ogrodu.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

29.08.2015

01.09.2015

Kontrola czystości pomieszczeń przedszkolnych oraz ogrodu.

Kontrola obiektu pod kątem BHP.

Kontrola stanu urządzeń ogrodowych.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

02.09.2015

Kontrola umów o pracę z personelem.

Sprawdzenie ważności badań lekarskich.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

 

12.10.2015

 

Kontrola sanitarna poboru próbek wody do badań laboratoryjnych

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

17.11.2015

 

Kontrola czystości pomieszczeń przedszkolnych oraz ogrodu.

Sprawdzenie stanu magazynu żywności.

Sprawdzenie księgi inwentarzowej.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

09.02.2016

 

Kontrola czystości pomieszczeń przedszkolnych oraz ogrodu.

Kontrola obiektu pod kątem BHP.

Kontrola stanu urządzeń ogrodowych.

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

31.03.2016

 

Kontrola „Upoważnień do odbioru dzieci”.

Sprawdzenie księgi inwentarzowej i aktualnych wpisów.

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

 

20.05.2016

23.05.2016

 

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Urzędowa kontrola kuchni przedszkolnej

Bez zaleceń

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

15.06.2016

 

Kontrola czystości pomieszczeń przedszkola i ogrodu

Kontrola prawidłowości wykazywania nadgodzin przez nauczycieli

Bez zaleceń

INSPEKCJA SANITARNA

07.07.2016

Ocena stanu sanitarnego piaskownicy i działki przedszkolnej

Bez zaleceń

URZĄD MIASTA CHORZÓW

01.09.2016

Aktualność i kompletność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Brak dokonywania kontroli dzienników podległych stron w każdy dzień powszedni

Strona podmiotowa BIP nie zawiera czytelnego linku do strony www. jednostki organizacyjnej

W zakładce „oświadczenia majątkowe” umieszczono link do strony BIP Urzędu Miasta jednakże zdaniem kontrolujących należałoby zastosować link przekierowujący bezpośrednio do oświadczenia majątkowego Dyrektora na stronie BIP UM

Strona podmiotowa BIP nie jest zarejestrowana na stronie głównej BIP

 

BETA BRYZIK – KONTROLA WEWNĘTRZNA

06.09.2016

Kontrola badań lekarskich i książeczek sanepid.

Kontrola umów o prace z personelem

Sprawdzenie czystości pomieszczeń przedszkola i ogrodu

Bez zaleceń

 

 

 

 

 dokument wytworzony przez: Joanna Polewka, dnia: 2016-10-16
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 16-10-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie 2017, kontakt: pol_oles@poczta.onet.pl